Načini borbe protiv korupcije

 

 • Polazi se od informacije o korupciji, odnosno o aktivnostima korumpiranog lica, a zatim se vrši procena operativne situacije koja se izučava. Vršenje te procene bi trebalo da počne od tri elementa:
 1. Izučavanje protivnika (korumpiranog lica);
 2. Izučavanje naše snage, mogućnosti i sredstava;
 3. Izučavanje sredine (uslova) u kojima se korupcija dešava.
 • Nakon toga se pravi (procenjuje) najadekvatniji model operativnog rada i postavlja se cilj tog rada.
 • Zatim treba selektirati lica kojima će se dati konkretni pojedinačni zadaci. Ta lica treba da budu osposobljena i obučena, specijalisti da donesu kvalitetnu informaciju koja će dovesti do željenog cilja. Na primer, da bi se ispitali tokovi novca preko banaka potrebni su nam bankari. Tim licima treba dati (pronaći) adekvatan motiv za saradnju.
 • Potrebno je razjasniti samu činjenicu davanja mita: vreme, mesto, način, eventualni svedoci, posrednici…

Faktori koji utiču na borbu protiv korupcije:

 • Ograničenja u radu prema licima sa imunitetom (poslanici, sudije…)
 • ”Zainteresovana strana” – kada niko nije zainteresovan da delo bude otkriveno i rasvetljeno.
 • Korporativnost korumpiranih lica – veze koje omogućavaju aktivno suprotstavljanje istrazi.
 • Nezaštićenost gradjana od uticaja korumpiranih lica i kriminalnih grupa. Najčešći problem je strah lica koje može dati kvalitetnu informaciju da korumpirano lice ne sazna ko je izvor informacije. Zato posebnu pažnju treba posvetiti pronalaženju pravog motiva za saradnju.

Mere za sprečavanje korupcije:

 • Organizovanje kontrole postavljenja u organima državne vlasti.
 • Vršenje kvalitetnijih provera (umesto formalnih) za lica koja se primaju u državnu službu.
 • Provera rada vršilaca provera.
 • Uklanjanje sa službenih položaja lica koja su povezana sa organizovanim kriminalom, obaveštavanjem nadležnog organa o delatnosti takvog lica, nakon čega bi taj nadležni organ trebalo da primeni najadekvatniju mogućnost za davanje otkaza.
 • Plasiranje propagandnih materijala u sredstvima informisanja u cilju kompromitacije korumpiranih lica.
 • Organizovanje kontrole rada državnih službenika u najkorumpiranijim sferama.
 • Kontrola plasmana bužetskih sredstava…

 

Mere koje treba da sprovodi država:

 • Kompleks podataka koje treba prikupiti medjunarodnom saradnjom o stranom investitoru (provera kapitala kojim raspolaže, da li poseduje kancelarije i druge objekte u vlasništvu, koliko su poznati u oblasti privredne grane kojom se bave, sa kojim državama i firmama su prethodno saradjivali i kakva su iskustva tih njihovih saradnika…)
 • Izbacivanje stranih državljana i zabrana ulaska licima za koja se utvrdi das u vršioci krivičnih dela.

 

Poštovani posetioci, prijatelji, saradnici… očekujem od vas da mi pomognete da dopunjavam ovu temu, da predlažete druge mere za sprečavanje korupcije i akcije za koje smatrate da bi trebalo da ih sprovode organi bezbednosti, politički aparat države ili nevladine organizacije.

Takođe, očekujem da mi pomognete da na sličan način kao ”O korupciji”, postavimo na blogu i druge Teme koje treba obraditi.

 

Advertisements

Author: Holden Kolfild

Odrastao sam...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s